گروه کشت و صنعت آرتین
گروه کشت و صنعت آرتین
Cooking Organic Food at Home Recipes and Tips
onions-benefits-1200x628-facebook-1200x628

بیشتر درباره گروه کشت و صنعت آرتین بدانید
 

کشت و صنعت آرتین با شعار آشپزی آسان و تغذیه سالماست و تمرکز اصلی آن بر فرآوری محصولات کشاورزی میباشد. کارخانه تولیدی کشت و صنعت آرتین واقع در شهرک صنعتی پایتخت مجهز به خطوط تولید و ماشین آلات پیشرفته همگام با فناوری روز است که اقدام به تولید فرآورده های غذایی میکند.

یکی از محصولات اصلی شرکت فرآوردههای پیاز است که به صورت پوره، پیاز خلالی و نگینی و پودر پیاز،تهیه میشوند.

اهداف حرفه ای

گروه کشت و صنعتآرتین

به عنوان یک شرکت ایرانیدر صنایع غذایی

 

جلب رضایت ذینفعان

اعم از تأمین رضایت مصرف کنندگان، تأمین رضایت کارفرمایان، سازمانها و نهادهای قانونی و تأمین رضایت کارکنان شرکت 

افزایش کمی و کیفی فعالیتها و منابع شرکت

اعم از ارتقاء دانش و مهارت کارکنان، اجرا و راهبری پروژه ها با کیفیت مناسب، افزایش ورود به بازارهای بین المللی، واگذاری فعالیت های عملیاتی به نیروهای توانمند و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها و تلاش برای افزایش سهم شرکت در بازار 
 

توسعه فرهنگ ایمنی، سلامت، محیط زیست و کیفیت

اعم از پایش و کنترل سلامت کارکنان، تقویت باورهای اصلاحی و پیشگیرانه، برگزاری آموزش های کاربردی و اثربخش برای کارکنان، افزایش مشارکت کارکنان در جهت بهبود کیفیت و ایمن سازی فرآیندهای کاری و محیط کار و حفاظت از محیط زیست و کاهش آلاینده ها و ضایعات 

مدیریت مؤثر ریسک و مدیریت هزینه ها

اعم از بهینه سازی مصرف انرژی و منابع، توجه به رویکرد مدیریت بحران وکاهش پیامدهای ناشی از حوادث، بهبود مستمر زیرساختهای مدیریتی و نرم افزاری، پایش عملکرد و بهبود مداوم فرآیندها، پیادهسازی اثربخش سیستم مدیریت یکپارچه IMS و ...

محصولات ویژه گروه کشت و صنعت آرتین

پیاز خوراکی سبزی بسیار مهمی است که بـه دلیـل دارا بودن پروتئین، قند، ویتامینها و مواد معدنی به صورت خام بـه شـکلهـای تـازه خـوری، ترشی و شور و نیز به صورت پخته در طبخ غذاهای مختلف و جهـت حـذف بـوی نـامطبوع گوشت در غذاهای گوشتی استفاده میشود. امروزه با تولید پوره، پودر و خلال پیاز مصـرف ایـن سبزی به خصوص برای افراد شاغل در جوامع شهری آسان شده است. از سوی دیگـر جنبـه دارویی این سبزی و نقـش آن در معالجـه برخـی آلـرژیهـا و تقویـت سیسـتم دفـاعی بـدن اهمیـت آن را مضـاعف نمـوده اسـت.