امور مشتریان

و اطمینان از رعایتقوانین

 

مشتری گرامی، گروه کشت و صنعت آرتین در پی تأمین رضایت مشتری و همچنین بهبود در روند رسیدگی به شکایت مشتریان، برآن است تا با استفاده از نظرات ارزشمند شما عزیزان، در جهت ارائه بهترین محصول گام بردارد. لذا خواهشمند است با ارائه نظرات خود، ما را در رسیدن به این امر مهم یاری رسانید.

نظرات شما

سنجش رضایت مشتری
میزان رضایت از محصولات
تمایل به خرید مجدد محصولات
زمان رسیدگی به شکایات شما
نحوه رسیدگی به شکایات شما
برخورد پرسنل شرکت
راه های ارتباط با شرکت (پیامک، تلفن، سایت و...)