درباره

گروه کشت و صنعتآرتین

 

گروه کشت و صنعت آرتین با شعار “آشپزی آسان و تغذیه سالم” است و تمرکز اصلی آن بر فرآوری محصولات کشاورزی میباشد. کارخانه تولیدی کشت و صنعت آرتین واقع در شهرک صنعتی پایتخت مجهز به خطوط تولید و ماشین آلات پیشرفته همگام با  فناوری روز است که اقدام به تولید فرآوردههای غذایی میکند. محصولات این شرکت دارای مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است و توسط آزمایشگاه ویژه کنترل کیفیت، به صورت مستمر در حین تولید و پس از تولید مورد آزمونهای استاندارد قرار میگیرند. همچنین کشت و صنعت آرتین اقدام به کشت محصولات کشاورزی درجه یک برای خط تولید خود میکند. یکی از محصولات اصلی شرکت فرآورده های پیاز است که به صورت پوره، پیاز خلالی و نگینی و پودر پیاز، تهیه میشوند.

Logo

افتخارات، جوایز، گواهینامه ها و استانداردها:

شرکت کشت و صنعت آرتین با برخورداری از دانش فنی، فنآوری و نیروهای متخصص خود همواره درصدد بوده است به عنوان یکی از بنیانگذاران و پیشوران صنعتی فرآوری محصولات کشاورزی در ایران، سطح صنایع غذایی کشور را نیز ارتقا بخشد و خود را در سطح تولیدکنندگان مطرح جهان با بالاترین کیفیت و استانداردهای ملی و جهان تطبیق دهد. تلاش ما، همواره آشپزی آسان و سهیم شدن در تغذیه سالم است.

راهبردها و اصول کسب و کار

کشت و صنعت آرتین به عنوان یکی از  شرکتهای ایرانی در صنایع غذایی، مأموریت اصلی خود را تولید و فرآوری محصولات کشاورزی تعریف کرده است، این شرکت با هدف ارائه خدمات با کیفیت، ایجاد محیط کاری سالم و ایمن و همچنین حفاظت از محیط زیست، سیاستهای زیر را در تمام سطوح سازمانی (ستادوعملیات) دنبال میکند:

توسعه فرهنگ ایمنی، سلامت، محیط زیست و کیفیت

 • بهینه سازی مصرف انرژی و منابع
 • توجه به رویکرد مدیریت بحران وکاهش پیامدهای ناشی از حوادث
 • شناسایی و ارزیابی ریسکهای سازمانی، ایمنی و زیست محیطی و تلاش برای پیشگیری از بروز حوادث
 • بهبود مستمر زیرساختهای مدیریتی و نرم افزاری
 • پایش عملکرد و بهبود مداوم فرآیندها
 • پیادهسازی اثربخش سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • ایجاد/ بهبود زیرساختهای نرمافزاری و اپلیکیشنها
 • گسترش کاربرد سیستمهای نرم افزاری با تمرکز بر بهبود سیستمهای مدیریت
 • ایجاد/ بهبود زیرساختهای مدیریتی براساس استانداردهای ملی و بینالمللی و همچنین قوانین و مقررات مرتبط

توسعه فرهنگ ایمنی، سلامت، محیط زیست و کیفیت

 • پایش و کنترل سلامت کارکنان
 •  تقویت باورهای اصلاحی و پیشگیرانه
 •  برگزاری آموزشهای کاربردی و اثربخش برای کارکنان
 •  افزایش مشارکت کارکنان در جهت بهبود کیفیت و ایمنسازی فرآیندهای کاری و محیط کار
 •  حفاظت از محیط زیست و کاهش آلایندهها و ضایعات

افزایش کمی و کیفی فعالیتها و منابع شرکت

 •  ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
 •  اجرا و راهبری پروژهها با کیفیت مناسب
 •  افزایش ورود به بازارهای بینالمللی
 •  واگذاری فعالیتهای عملیاتی به نیروهای توانمند و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها
 •  تلاش برای افزایش سهم شرکت در بازار

جلب رضایت ذینفعان

 • تأمین رضایت مصرفکنندگان
 •  تأمین رضایت کارفرمایان، سازمانها و نهادهای قانونی
 •  تأمین رضایت کارکنان شرکت

فعالیت های مرتبط با کشاورزی

برقراری امنیت غذایی یکی از اصلی ترین ضرورتهای دنیای امروز به شمار میرود. ضـروری اسـت تـا بـیش از هـر زمـانی بـا اولویتبخشی و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی که متولی اصلی تـأمین امنیـت غـذایی بـوده، بـه اسـتحکام بـیش از پـیش توسعه پایدار همت گماشته شود. کشت و صنعت آرتین در جهت نیل به خودکفایی مواد اولیه خط تولید کارخانه اقدام به کشت محصولات کشاورزی با کیفیت و سالم نموده است. در این راستا از کشاورزی مدرن، رعایت دقیق عناصر کودی در خاک و گیاه و استفاده اصولی از منابع آبی در مزارع خود بهره جسته است. تمرکز این مجموعه مشخصاً معطوف به ارگانیک و سالم بودن محصول در کنار حفظ ویژگی های ظاهری و کیفی آن است. در کشت و صنعت آرتین کاهش و یا به صفر رساندن مصرف آفت کشهای شیمیایی یکی از اصلیترین موضوعاتی است که برای تولید پایدار محصولات کشاورزی مدنظر قرار گرفته است. بهرهگیری از روشهای مدرن آبیاری میزان آب مصرفی در این حوزه را تا میزان قابل قبولی کاهش داده است. اهداف اصلی ما در بخش کشاورزی کشت و صنعت آرتین، بهره وری بالاتر محصول، کاهش مصرف آب، کود و سموم دفع آفات است. استفاده از کشاورزی هوشمند در این مجموعه به دقیق بودن روند کشت کمک شایانی کرده است. در نتیجه احتمال خطا و از بین رفتن محصول کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این کیفیت محصول نیز افزایش پیدا کرده است چرا که بهترین شرایط برای رشد آن فراهم شده است. بودجهای که برای اراضی زراعی هوشمند صرف شده است، با پیامدهای فوقالعاده مثبت و محصولات باکیفیت جبران خواهد شد. صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین جلوگیری از فساد محصولات کشاورزی باعث صرفه جویی در هزینه ها نیز شده است .

فعالیت های صادراتی

کشت و صنعت آرتین به عنوان یکی از برندهای معتبر در زمینه تولید محصولات کشاورزی، فرآوری سبزیجات و صادرات آنها در جهت مشتری مداری از طریق تأمین خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان، خود را متعهد به رعایت استانداردهای ملی و بین المللی، تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان و بهبود ایمنی و سلامت و کیفیت محصولات میداند

گروه کشت و صنعت آرتین در شبکه های اجتماعی