طرز-تهیه-کود-ورمی-کمپوست

تولید ورمی کمپوست در خانه

ورمی کمپوست یکی از غنی ترین کودهای طبیعی و یک اصلاح کننده قوی خاک از لحاظ بالا بردن ظرفیت نگهداری آب است. بافتی نرم و ظریف و بویی ملایم مانند عطر خاک دارد و با همه این محاسن در خانه قابل تولید است. ورمی کمپوست خاک را غنی سازی میکند و باعث جذب بیشتر سایر مواد مغذی مورد نیاز گیاه برای رشد موفقیت آمیز میشود. همچنین ورمی کمپوست خاک را سبک میکند و به عنوان یک کود طبیعی استفاده میشود. کود ورمی کمپوست از طریق استفاده ی مجدد از ضایعات ارگانیک و طبیعی که به همراه کرمهای خاکی، تبدیل به کودهای طبیعی شده اند، بدست میآید.

مراحل تهیه ورمی کمپوست:

در روزهای مختلف زباله های خانگی یا همان مواد سبز را داخل جعبه بریزید. توجه داشته باشید از ریختن مواد لبنی، گوشتی و سسها به داخل جعبه خودداری کنید چون سیستم گوارشی کرمهای خاکی توانایی تجزیه این مواد را ندارد.

روی هر لایه از زباله ها، لایه ای در حدود  ۱۰تا  ۱۵سانتیمتر خاک حاصل خیز یا برگهای خشک و پوسیده گیاهان را بریزید. شما میتوانید این برگها را از باغچه یا پارک اطراف محل زندگی خود جمعآوری کنید. اضافه نمودن برگهای درختان سوزنی برگ به اسیدی شدن کود شما کمک کرده و در افزایش حاصلخیزی آن موثر است.

توجه داشته باشید هرچه قطعات پسماند زبالههای خود را در اندازه کوچکتر به داخل جعبه بریزید تبدیل آن به کود مدت زمان کمتری طول خواهد کشید.

درب ظرف را ببندید و منتظر تولید ورمی کمپوست باشید. پس از حدود دو هفته توده را به مدت چند ثانیه بهم زده و در صورت نیاز به آن با آبپاش آب اضافه کنید.

بعد از گذشت تقریبا سی روز نصف بیشتر زباله ها به ورمی کمپوست تبدیل شدهاند و کرمها هم به صورت کامل مستقر و با محیط سازگار شدهاند.

برای جمعآوری ورمی کمپوست تولید شده، زباله ها را به اطراف جعبه کنار زده و صبر کنید تا کرمهای خاکی به سمت آنها بروند. سپس با بیلچه کود تولید شده را جمعآوری کنید.

مراحل-کاشت-پیاز

نحوه کاشت پیاز در گلدان

روشهای مختلفی برای کاشت پیاز در گلدان و همچنین ریشه دار کردن جوانههای آن وجود دارد که در ادامه به بررسی این روشها میپردازیم:

روش اول: استفاده از پیازچه

در اولین مرحله گلدان خود را از خاک مناسب پر کنید. برای تهیه خاک میتوانید از خاک سنگی، رس و همچنین شنی استفاده کنید. پیشنهاد ما این است که از پیازچه ریشه دار استفاده کنید، زیرا هم آسان تر است و هم مقاوم تر. با استفاده از یک چاقو قسمت انتهای پیاز را به نحوی برش دهید که ریشههایش باقی بماند. سپس در فواصل ۱۵ سانتی متری و با عمق  ۳سانتی ریشه پیازچه ها را کاملا در خاک قرار دهید. در هفته یک بار گلدان را آبیاری کنید به صورتی که سطح خاک کاملا مرطوب باشد. پس از اینکه پیاز جوانه زد آن را در جای مناسب قرار دهید تا از نور خورشید استفاده کند

روش دوم: کاشت بذر پیاز

این روش از بذر پیاز استفاده خواهیم کرد. در اولین مرحله پس از تهیه بذر مناسب، سینی نشا را از خاک مناسب پر کنید البته دقت داشته باشید که مقداری از سر حفره ها را خالی بگذارید. در هر گودال یک بذر پیاز را در لایه سطحی خاک قرار دهید، سپس یک لایه خاک با ضخامت چند میلی متر بر روی آن بریزید. اگر در گلدان میکارید سعی کنید پیازها را با فاصله  ۲الی  ۳سانتی متری از هم بکارید. آبیاری گیاه در این مرحله به دقت زیادی نیاز دارد، زیرا اگر مقدار آب دهی زیاد باشد ممکن است دانه ها از خاک بیرون بزنند. برای آبیاری از یک آب پاچ استفاده کنید و از خشک شدن سطح خاک جلوگیری نمایید. در صورتی که سینی نشا را در مکان مناسب که نور خورشید به گیاه بتابد قرار دهید، گیاه شما پس از  ۳الی  4روز جوانه خواهد زد. گلدان سفالی برای کاشت پیاز بسیار مناسب است، باید توجه داشته باشید که گلدان  انتخاب شده از عرض و قطر مناسبی برخوردار باشد تا بتوان در آن تعداد بیشتری پیاز کاشت. گلدان را از خاک پر کنید و پس از استخراج جوانه ها در سینی آنها را در فواصل  7الی ۱۰ سانتی متری از هم قرار دهید. توجه داشته باشید که جوانه ها باید در عمق  6الی  ۱۲سانتی متری خاک کاشته شوند. گلدان خود را در مکانی قرار دهید که نور کافی به آن برسد همچنین سطح خاک را همواره مرطوب نگه دارید.