مراحل-کاشت-پیاز

The method of planting onion in pots

روشهای مختلفی برای کاشت پیاز در گلدان و همچنین ریشه دار کردن جوانههای آن وجود دارد که در ادامه به بررسی این روشها میپردازیم:

روش اول: استفاده از پیازچه

در اولین مرحله گلدان خود را از خاک مناسب پر کنید. برای تهیه خاک میتوانید از خاک سنگی، رس و همچنین شنی استفاده کنید. پیشنهاد ما این است که از پیازچه ریشه دار استفاده کنید، زیرا هم آسان تر است و هم مقاوم تر. با استفاده از یک چاقو قسمت انتهای پیاز را به نحوی برش دهید که ریشههایش باقی بماند. سپس در فواصل ۱۵ سانتی متری و با عمق  ۳سانتی ریشه پیازچه ها را کاملا در خاک قرار دهید. در هفته یک بار گلدان را آبیاری کنید به صورتی که سطح خاک کاملا مرطوب باشد. پس از اینکه پیاز جوانه زد آن را در جای مناسب قرار دهید تا از نور خورشید استفاده کند

روش دوم: کاشت بذر پیاز

این روش از بذر پیاز استفاده خواهیم کرد. در اولین مرحله پس از تهیه بذر مناسب، سینی نشا را از خاک مناسب پر کنید البته دقت داشته باشید که مقداری از سر حفره ها را خالی بگذارید. در هر گودال یک بذر پیاز را در لایه سطحی خاک قرار دهید، سپس یک لایه خاک با ضخامت چند میلی متر بر روی آن بریزید. اگر در گلدان میکارید سعی کنید پیازها را با فاصله  ۲الی  ۳سانتی متری از هم بکارید. آبیاری گیاه در این مرحله به دقت زیادی نیاز دارد، زیرا اگر مقدار آب دهی زیاد باشد ممکن است دانه ها از خاک بیرون بزنند. برای آبیاری از یک آب پاچ استفاده کنید و از خشک شدن سطح خاک جلوگیری نمایید. در صورتی که سینی نشا را در مکان مناسب که نور خورشید به گیاه بتابد قرار دهید، گیاه شما پس از  ۳الی  4روز جوانه خواهد زد. گلدان سفالی برای کاشت پیاز بسیار مناسب است، باید توجه داشته باشید که گلدان  انتخاب شده از عرض و قطر مناسبی برخوردار باشد تا بتوان در آن تعداد بیشتری پیاز کاشت. گلدان را از خاک پر کنید و پس از استخراج جوانه ها در سینی آنها را در فواصل  7الی ۱۰ سانتی متری از هم قرار دهید. توجه داشته باشید که جوانه ها باید در عمق  6الی  ۱۲سانتی متری خاک کاشته شوند. گلدان خود را در مکانی قرار دهید که نور کافی به آن برسد همچنین سطح خاک را همواره مرطوب نگه دارید.

Comments are closed.