پوره پیاز آماده علاوه بر طعم دهی به غذا، به آشپزی شما سرعت میبخشد. پوره پیاز به صورت آبگیری شده و منجمد در بستهبندیهای مختلف برای مصارف خانگی، رستورانی و صنعتی مناسب است. از این محصول نیمه آماده میتوانید برای طعم دهی گوشت، مرغ و … و تزئین غذا استفاده کنید.