پیاز خلالی و نگینی شده از پیاز سفید تازه که از بهترین ارقام میباشد و همچنین استفاده از دستگاههای مجهز در جهت آماده سازی و تولید باعث شده فرآوردهای با کیفیت در جهت احترام به خواسته مشتری تولید گردد. در این راستا استفاده از نیروهای مجرب و با تجربه تولید، کنترل کیفی و … در جهت تضمین کیفیت (طعم، رنگ، بو و …) این شرکت را متمایز نموده است که استانداردهای ملی و بین المللی صادق بر این موضوع میباشد.